Dobre Prawo
ul.1-go Sierpnia 12/309
37-450 Stalowa Wola
Email:dobreprawo@interia.pl
Telefon: 015 642 14 56
Pon.- Pt. w godz. 16.00-19.00

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną lub poszkodowaną albo świadkiem nadużycia lub naruszenia prawa, czy też jawnej niesprawiedliwości nie stój i nie przechodź obojętnie.

Poinformuj Stowarzyszenie o potrzebie działania. 

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie

Stowarzyszenie zajmuje się m.in.:

•  Upowszechnianiem wiedzy o prawach człowieka
•  Edukacją oraz rozwojem świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa
•  Propagowaniem zasad praworządności i sprawiedliwości społecznej
•  Przeciwdziałaniem zjawiskom naruszania prawa oraz związanych z tym patologiom społecznym
•  Propagowaniem jawności i uczciwości funkcjonowania władz publicznych
•  Ochroną równości i przeciwdziałaniem dyskryminacji
•  Wspieranie osób pokrzywdzonych i poszkodowanych

Stowarzyszenie niesie pomoc poprzez m.in.:

•  Bezpłatną informację na temat sytuacji prawnej osoby
•  Bezpłatne doradztwo we wszystkich sprawach naruszenia praw członka stowarzyszenia lub innej osoby wskutek m.in.
•  przestępstwa
•  wykroczenia
•  nierównego traktowania
•  niesprawiedliwości
•  bezczynności i zaniechania
•  krzywdzących decyzji

Podejmowanie interwencji oraz inicjowanie odpowiednich działań i postępowań. Stowarzyszenie może reprezentować osoby w obronie ich słusznych interesów na ich wniosek przed instytucjami, organami oraz Sądami.

Stowarzyszenie nie prowadzi dochodowej działalności gospodarczej, środki na swoją działalnośćuzyskuje wyłącznie ze składek członkowskich.Cała działalność opiera się na społecznej pracy członków stowarzyszenia.Jeżeli posiadasz wiedzę lub możliwości pomocy przystąp do Stowarzyszenia"DOBRE PRAWO"